Actievoorwaarden Horecaspaaractie

 

1.    Definities:

a.    Actie: Klanten ontvangen in de periode van 14 juli 2022 tot en met 12 september 2022 actiezegels bij de aankoop van (actie)producten bij een zelfbedieningsvestiging van Sligro. Een volle spaarkaart kan vervolgens tot en met 24 september 2022 door de Klant in een Sligro zelfbedieningsvestiging worden ingewisseld voor een Horecavoucher. Iedere Horecavoucher kan door de Klant bij een Deelnemende Organisatie besteed worden en geeft, op basis van het bepaalde in deze actievoorwaarden, recht op € 25,-- korting (incl. btw) op de rekening bij die Deelnemende Organisatie. 

b.    Deelnemende Organisatie: een horecabedrijf die deelneemt aan de Actie en waar de klant zijn Horecavoucher(s) in kan leveren. Alle deelnemende organisaties staan op de website www.sligro.nl/horecaspaaractie. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend; Sligro behoudt zich het recht voor om gedurende de actieperiode organisaties toe te voegen dan wel te verwijderen.

c.     Klant(en): de ondernemer of instelling die in het bezit is van een Sligro-klantenkaart waarmee deze aankopen in de zelfbedieningsvestigingen van Sligro kan doen.

d.    Sligro: Sligro Food Group Nederland B.V., gevestigd te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202, de organisator van deze Actie.

2.     Klanten van Sligro ontvangen in de periode van 14 juli 2022 tot en met 12 september 2022 bij besteding van iedere € 50,-- (excl. BTW) in een zelfbedieningsvestiging van Sligro één zegel met een maximum van twintig (20) zegels per factuur. Extra Zegels kunnen door de Klant worden verkregen bij aankoop van (tijdelijke) geselecteerde actieproducten. Bestedingen via de Sligro bezorgservice en bestedingen die zien op tabak en emballage zijn uitgezonderd van de Actie.

3.     Van 14 juli 2022 tot en met 24 september 2022 kan in een Sligro zelfbedieningsvestiging – op vertoon van een Sligro klantenpas – een volle spaarkaart worden ingewisseld voor een Horecavoucher. Na 24 september 2022 kunnen de volle spaarkaarten nergens meer voor gebruikt worden. Een volle spaarkaart bestaat uit 10 zegels.

4.     Een volle spaarkaart is niet inwisselbaar voor iets anders dan een Horecavoucher en vertegenwoordigt verder ook geen enkele waarde.

5.     Sligro kan een volle spaarkaart weigeren indien die haar onrechtmatig of frauduleus voorkomt, zonder dat enig recht op schadevergoeding bestaat.

6.      Van 14 juli 2022 tot en met 5 maart 2023 kunnen één of meerdere Horecavouchers worden ingewisseld bij Deelnemende Organisaties in ruil voor een korting van € 25,-- (incl. BTW) per Horecavoucher op de rekening.

7.     Eventuele reserveringskosten, kosten van derden (bijvoorbeeld van booking.com), lokale belastingen, zoals toeristenbelasting e.d. kunnen niet met de Horecavoucher worden voldaan. 

8.     Een Horecavoucher is niet inwisselbaar voor iets anders dan een korting van € 25,-- op de rekening van de Deelnemende Organisatie. Na 5 maart 2023 kunnen de Horecavouchers nergens meer voor gebruikt worden en vertegenwoordigen ze geen enkele waarde meer.

9.   De Horecavoucher dient in één keer geheel besteed te worden. Indien niet de volledige waarde van de Horecavoucher wordt besteed, vindt geen restitutie van enig bedrag plaats.

10.   Iedere Deelnemende Organisatie kan – in afwijking op deze actievoorwaarden – aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing verklaren. Deze eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden worden door de Deelnemende Organisatie vermeld op de website www.horecaspaaractie.sligro.nl. Het is een Deelnemende Organisatie niet toegestaan aanvullende of afwijkende voorwaarden te stellen, die niet vermeld staan op de website www.sligro.nl/horecaspaaractie

11.   Deze Actie is niet geldig in combinatie met enige andere actie en/of aanbieding, tenzij de Deelnemende Organisatie anders bepaalt.

12.   De Deelnemende Organisatie is gerechtigd om een Horecavoucher te weigeren, indien die hem onrechtmatig of frauduleus voorkomt, zonder dat er voor de Klant enig recht op schadevergoeding bestaat.

13.   De Klant dient zelf bij de Deelnemende Organisatie na te gaan op welk moment hij moet melden van de Horecavoucher(s) bij de Deelnemende Organisatie gebruik te willen maken. Bij Deelnemende Organisaties die een restaurant zijn zal dit in ieder geval op het moment van betalen van de rekening zijn. Bij Deelnemende Organisaties die een hotel zijn zal dit in ieder geval op het moment van reserveren dienen te zijn. Het is aan de Deelnemende Organisatie om te bepalen wanneer de Horecavoucher daadwerkelijk ingeleverd dient te worden. Indien de klant zijn Horecavoucher niet bij de Deelnemende Organisatie inlevert, dan is de Deelnemende Organisatie gerechtigd om de korting van € 25,-- per Horecavoucher niet aan de klant te verstrekken.

14.   Sligro, de Deelnemende Organisatie en eventueel de door (één van) hen ingeschakelde hulppersonen of derde(n), aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de Actie.

15.   Sligro behoudt zich het recht voor de Actie voortijdig te beëindigen of uit te stellen en/of deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

16.   Met vragen, opmerkingen en/of klachten betreffende de Actie en deze actievoorwaarden kan contact opgenomen worden met Sligro door een e-mail te sturen naar het e-mailadres marketing@sligro.nl

17.   Door deelname aan de Actie verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden, die tevens staan vermeld op de website www.sligro.nl/horecaspaaractie

18.   Op de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, alle geschillen voortvloeiend of verband houdend met deze voorwaarden en/of Actie worden voorgelegd aan de rechter te ’s-Hertogenbosch.

 

 

Wij maken gebruik van cookies

Om jouw bezoek aan deze website nóg makkelijker en persoonlijker te maken en het gebruik van deze website te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we cookies. Ook plaatsen we cookies zodat we je gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen en kun je dankzij cookies informatie van onze website delen via social media. Lees meer over onze cookies in het Cookiestatement.

Door op 'Akkoord' te klikken accepteer je alle cookies.

Akkoord Cookie instellingen